Paper pads: het ideale opvulmateriaal voor je verpakkingen

Om producten optimaal te beschermen tijdens transport en opslag, gebruik je waarschijnlijk opvulmateriaal in je verpakkingen. Opvulmateriaal wordt uit verschillende materialen vervaardigd: een veelgebruikt materiaal is bijvoorbeeld PU schuim. Een andere optie is opvulmateriaal van papier — en dan met name paper pads. Paper pads zijn ideaal voor het opvullen van je verpakkingen en het beschermen van je producten. In deze blog leg ik uit waarom — en wat de verschillende types paper pads en bijbehorende toepassingen zijn.

 

Maar eerst:

 

Wat zijn paper pads?

Paper pads zijn opvulmateriaal van papier in specifieke vormen. Ze dienen als opvulling van de lege ruimte in een doos en als beschermmateriaal voor producten in de doos.

paper pads.png

Paper pads: gunstig voor het milieu?

In het kader van afvalscheiding zijn paper pads een effectieve oplossing. Als de doos tevens van karton is — wat vaak het geval is — is het efficiënt om er een papieren opvuloplossing aan te koppelen. Je kunt de paper pads namelijk gewoon in de doos laten zitten na het verwijderen van het product, zodat de gehele verpakking in één keer recycleerbaar is. Bij Nefab weten we dat papier goed gerecycleerd wordt; het is een gesloten cyclus die we kennen en waar we op vertrouwen. Het papier voor de verpakkingen nemen we dan ook af bij bedrijven die gecertificeerd zijn.

 

Paper pads: welke varianten bestaan er?

Er bestaan twee varianten van paper pads. Ik licht ze kort toe:

 

1. Paper pads: als opvulling van lege ruimte in een doos

Het opvullen van de lege ruimte in een doos heet in vaktermen void filling. Met void filling voorkom je dat een (kwetsbaar) product in de doos heen en weer gaat schuiven tijdens transport.

2. Paper pads: als bescherming van producten in een doos

Naast het opvullen van de lege ruimte in een doos kunnen paper pads nog een functie vervullen binnen je verpakking: het beschermen van je product. De pads werken als een buffer voor het product in de doos. 

Neem de situatie dat een doos valt. Bij de val komt een bepaalde valkracht los, uitgedrukt in G-kracht (zoals we dat kennen van het versnellen in bijvoorbeeld een F16). De paper pads zorgen ervoor dat de valkracht niet 100% wordt doorgezet op het product in de doos: een gedeelte van de schok wordt geabsorbeerd. Als voorbeeld kun je denken aan een botsing met een auto: daar absorbeert de buitenkant een gedeelte van de schok zodat die niet volledig inslaat op de carrosserie. 

PU schuim wordt ook wel gebruikt om producten in de doos te beschermen tegen het vallen. Het absorptievermogen van PU schuim kan echter tot wel 25% lager zijn dan dat van paper pads.  

 

Welke types paper pads zijn er? 

Paper pads zijn er in 3 verschillende types, elk met hun eigen eigenschappen en voordelen. Ik licht de 3 types paper pads toe:

1. Paper pads in coil-vorm

In de coil-vorm worden de paper pads opgerold. Dit heeft als gevolg dat het extreem sterk opvulmateriaal kan zijn. Een voordeel van coil pads is dat je zelf kunt bepalen hoe hard de pads moeten zijn: de hardheid reguleer je via de mate van aanspannen van het papier. Coil pads worden vooral ingezet bij het vervoeren van zware materialen. De zwaarte van het product bepaalt de stevigheid van de pad, zodanig dat het materiaal in de doos 100% aansluit op het absorptievermogen van de pad.

paper pad coil.png

2. Paper pads in kruis/stervorm

Paper pads in kruis- of stervorm zijn er voor rechthoekige en vierkante producten en voor producten waarvan de hoeken extra bescherming nodig hebben. Je legt de pads op de bodem van de doos en plaatst vervolgens het product ‘in’ de pad. Daarna druk je de constructie voorzichtig verder naar beneden:

paper pad kruis en ster.png

Het is belangrijk om de kruis- of stervormige pads niet handmatig te manipuleren, zodat deze exact de vorm van het product aannemen, ten behoeve van optimale bescherming.

Er is echter een uitzondering: 

Als je de pads langer maakt dan de afmetingen van de doos, dan kun je het product tevens aan de bovenkant beschermen. Dat werkt zo: de overgebleven stukken van de pads kun je plooien in de juiste richting. Sluit je daarna de flappen van de doos. Dan heb je de ruimte tussen het product en de bovenkant van de doos zodanig opgevuld dat eventuele schokken geneutraliseerd worden.

3. Paper pads in slangvorm

Het derde en laatste type paper pad komt in een slangvorm. Met een slangvormige pad maak je een ‘nest’ waar het product op rust:

paper pad slang.png

Waar moet je op letten bij het selecteren van aanbieders van opvulmateriaal (en verpakkingen)?  

 

Als je op zoek gaat naar een aanbieder van opvulmateriaal en verpakkingen — of je huidige aanbieder evalueert — wil ik je nog een aantal tips meegeven:

 - Vraag of de aanbieder op locatie komt om je producten te bekijken. Een dergelijke inventarisatie is altijd de basis voor het ontwikkelen van de exact juiste verpakkingsoplossing.

- Vraag naar herbruikbare verpakkingen — deze kunnen financieel aantrekkelijker zijn dan eenmalige verpakkingen.

- Vraag bij herbruikbaar opvulmateriaal altijd gedurende hoeveel cycli de schokabsorptie intact blijft.

- Vraag of bij het ontwerp van de verpakking is gelet op de ergonomie: is er rekening gehouden met de werkbelasting voor bijvoorbeeld de inpakkers?

 Zoals je ziet, zijn een aantal zaken belangrijk rondom verpakkingen. Ik raad je dan ook aan om verpakkingen allesomvattend te benaderen. Zo zie je verpakkingsoplossing als een groot geheel, waarin waarschijnlijk nog een efficiëntieslag te maken is. Doorgaans loont het om een analyse van je verpakkingssysteem te maken. 

 

Wil je graag hulp bij het maken van zo’n verpakkingsanalyse? Dan is onze gratis Packaging Audit waardevol voor jou. In de audit neem je samen met een verpakkingsspecialist van Nefab je totale verpakkingsoplossing onder de loep, zodat je de kosten van je productieketen kunt verminderen.

 

Vraag de gratis Packaging Audit hier aan:

 

Gratis Packaging Audit

 

 

Gepubliceerd door Stefaan Spildooren op 30 mei 2017