Wat voor verpakking gebruik je voor lithium-ion batterijen?

Ik kom meteen ter zake: op de vraag welk type verpakking je moet gebruiken voor lithium-ion batterijen (LiB) kan geen allesomvattend antwoord gegeven worden. Helaas. Het selecteren van een goede verpakking voor LiB-transport is namelijk altijd afhankelijk van een aantal factoren. In deze blog vertel ik je over de drie belangrijkste factoren. Laten we aan de slag gaan!

Wat is de doorslaggevende factor voor het kiezen van een geschikte verpakking?

De drie factoren die de selectie van verpakkingsmateriaal beïnvloeden zijn:

 1. De toestand van de lithium-ion batterij
 2. Het gewicht van de lithium-ion batterij
 3. Het vervoermiddel voor de lithium-ion batterij

 

batterij.jpg

Laten we de eerste beslissende factor onder de loep nemen:

Beslissende factor 1: de toestand van de lithium-ion batterij

Transport- en verpakkingsregels maken onderscheid tussen vier verschillende stadia waarin de batterij kan verkeren. Het stadium van een batterij bepaalt wat voor soort verpakking en bescherming de LiB nodig heeft. Hieronder vind je een lijst van de vier verschillende stadia:

 1. Een prototype
 2. Een seriebatterij
 3. Een afvalbatterij
 4. Een beschadigde of defecte batterij

Ik loop kort met je door alle vier de stadia heen:

Stadium 1: een prototype

Een prototype is een lithium-ion batterij die nog niet getest en gekwalificeerd is in overeenstemming met de Manual of Tests and Criteria, part III, sub-section 38.3 van de Verenigde Naties. Deze regels zijn ook van toepassing op kleine oplages van niet geteste batterijen. Bij een prototype moet de fabrikant de afweging maken of de batterij veilig is voor transport. Bovendien moet de verpakking voor dit type LiB voldoen aan strengere eisen dan de verpakking voor een seriebatterij, die beschreven wordt in stadium 2.

Stadium 2: een seriebatterij

Wanneer een lithium-ion batterij getest en goedgekeurd is, krijgt het de naam seriebatterij. Een seriebatterij is een volledig ontwikkelde batterij die waarschijnlijk in massa geproduceerd zal worden. Een seriebatterij is getest en ontwikkeld in overeenstemming met het Manual of Tests and Criteria, part III, sub-section 38.3 van de Verenigde Naties.

Stadium 3: een afvalbatterij

Afvalbatterijen zijn versleten batterijen die niet meer gebruikt worden en die naar het afval- of recyclingcentrum gebracht moeten worden. Ook de verpakking van een afvalbatterij moet voldoen aan speciale eisen. Zo mag dit type batterij niet vervoerd worden via de lucht tenzij het goedgekeurd wordt door de daarvoor bevoegde nationale autoriteit van de staat of het land van herkomst.

Stadium 4: een beschadigde of defecte batterij

Een voorbeeld van een beschadigde of defecte lithium-ion batterij is een batterij die na een ongeluk uit een elektrisch voertuig wordt gehaald. Beschadigde lithium-ion batterijen mogen onder geen enkel beding worden vervoerd per vliegtuig.

Indien de huidige staat van de batterij niet bepaald kan worden, wordt de batterij om veiligheidsredenen beschouwd als een defecte batterij.

Laten we overgaan op de tweede beslissende factor:

Beslissende factor 2: het gewicht van de lithium-ion batterij

Het gewicht van de batterij bepaalt het vereiste beschermingsniveau van de verpakking en stelt of het mogelijk is meerdere batterijen in één verpakking te vervoeren.

Ongeacht het gewicht van de batterij zijn de volgende twee vereisten echter altijd van toepassing:

 1. De verpakking moet zorgen dat de batterij tegen kortsluiting wordt beschermd. Kortsluiting kan ervoor zorgen dat de batterij opwarmt en in brand vliegt of ontploft.
 2. Beweging in de verpakking moet te allen tijde voorkomen worden.

Laten we doorgaan naar de laatste beslissende factor:

Beslissende factor 3: het vervoermiddel voor de lithium-ion batterij

 

batterij2-1.jpg

Om tot een geschikte verpakking te komen, dient eerst het vervoermiddel voor de lithium-ion batterij bepaald te worden. Het type verpakking dat je nodig hebt is namelijk afhankelijk van de regels die gelden voor het vervoermiddel dat je gaat gebruiken. De regels schrijven bijvoorbeeld voor wat voor markeringen en labels er op de verpakking aanwezig moeten zijn, welk voertuig gebruikt moet worden, of de chauffeurs extra opleiding nodig hebben etc.

Er zijn vier primaire manieren om lithium-ion batterijen te vervoeren:

 1. Over de weg
 2. Via het spoor
 3. Over zee
 4. Door de lucht

Ik bespreek de regels voor iedere wijze van vervoer met je:

Vervoerswijze 1: het vervoeren van lithium-ion batterijen over de weg

Kies je ervoor om LiB over de weg te vervoeren in Europa, dan ben je verplicht om te voldoen aan de regels die worden besproken in het ADR, de Europese Overeenkomst over het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. Je kunt het ADR van 2017 hier downloaden.

Vervoerswijze 2: het vervoeren van lithium-ion batterijen per spoor  

Indien je lithium-ion batterijen over het spoor wilt vervoeren, dien je te voldoen aan de eisen zoals beschreven in de RID voorschriften over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. Lees hier wat de eisen inhouden.

Vervoerswijze 3: het vervoeren van lithium-ion batterijen over zee

Wanneer je LiB over zee wilt vervoeren, moet je voldoen aan de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code). De IMDG-code wordt om het jaar bijgewerkt. De laatste editie van de voorschriften is de wijziging 38-16 uit 2016. Deze editie kan van 2017 tot 2019 gebruikt worden, waarbij 2019 een overgangsjaar is voor het moment waarop de volgende editie in gebruik wordt genomen.

Helaas kan de IMDG-code niet vrij geraadpleegd worden, maar moet je deze eerst aanschaffen. Hier bestel je het IMDG en vind je meer informatie.

Vervoerswijze 4: het vervoeren van lithium-ion batterijen door de lucht

Het laatste vervoermiddel is meteen het lastigste. Vanwege de grote kans op een fatale afloop bij een ongeval zijn de voorschriften en eisen voor luchtvervoer van LiB het strengst. In het verleden zijn vliegtuigen al vaker gecrasht door branden die zijn ontstaan door lithium-ion batterijen. Deze ongevallen benadrukken het belang van een goed vervoersbeleid.

Zoals ik al eerder aangaf, is het type vervoermiddel ook afhankelijk van de staat van de batterij. Ter herinnering: beschadigde lithium-ion batterijen mogen niet per vliegtuig vervoerd worden.

In het geval van luchtvervoer, ben je verplicht te voldoen aan de Dangerous Goods Regulations (DGR) van The International Air Transport Association (IATA) / The International Civil Aviation Organization (ICAO). In de Lithium Battery Shipping Guidelines (LBSG) vind je een goede samenvatting van de voorschriften voor lithium-ion batterijen. De gids neemt je stap voor stap mee door het verzendproces. Je kunt er ook voor kiezen het Lithium Battery Guidance Document te downloaden: deze is vrij toegankelijk. 

Dat is behoorlijk veel om in je op te nemen…

Het verzenden van lithium-ion batterijen is een complex proces. Het lastige is dat reglementen je nooit precies vertellen hoe je een verpakking moet vormgeven - ze vertellen je alleen aan welke eisen je moet voldoen. Je moet dus een assumptie maken over het ontwerp; een ontwerp waarvan je vermoedt dat het aan de eisen voldoet.

Je moet zelf met een eerste opzet komen en testen of het voldoet aan alle eisen. Wanneer je denkt aan alle eisen te voldoen, wil je natuurlijk weten of dat ook echt het geval is. In dat geval maak je een prototype van je ontwerp, zodat je het kunt toetsen aan de voorschriften tijdens een certificeringsproces bij een bevoegde instantie. Dit is vooral belangrijk omdat een gecertificeerde verpakking essentieel is in het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Ben je benieuwd of jouw verpakking wel echt voldoet aan alle eisen en regels? Of wil je weten of je verpakkingsproces wellicht efficiënter ingericht kan worden? Ga dan eens in gesprek met een van onze verpakkingsspecialisten. Zij beschikken over alle kennis omtrent de regelgeving waar je aan moet voldoen bij het verpakken van lithium-ion batterijen.

Onze specialisten kunnen je tijdens een persoonlijk gesprek voorzien van een antwoord op al je prangende vragen. Ook kijk je samen hoe je jouw verpakking af kunt stemmen op jouw opslag- en transportcapaciteit. Dit met als doel kosten te besparen en schade te beperken.

Neem in geval van interesse gerust contact met ons op voor een Packaging Audit en ga in gesprek met een van onze verpakkingsexperts.

 

Gratis Packaging Audit

Topics: lithium ion batterij, lithium batterij ontploft, lithium batterij verzenden, lithium batterij, lithium batterijen vliegtuig, lithium batterij gevaarlijk

Gepubliceerd door Niklas Zenk op 21 februari 2018